Rodzice, którzy posiadają małe dzieci, obecnie mogą korzystać z wielu świadczeń finansowych, które pozwalają im z większą łatwością dysponować domowym budżetem. W opinii wielu rodziców to duża pomoc w wychowywaniu dzieci, którą należy rozsądnie gospodarować.

Co przysługuje rodzicom po urodzeniu dziecka

kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko, co przysługuje po urodzeniu dziecka

Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, młodzi rodzice mogą skorzystać ze wsparcia w wysokości 1000 zł, nazywanej becikowym. Przez pierwszy rok opieki nad dzieckiem wypłacany jest również zasiłek macierzyński, niezależnie od tego czy kobieta, prowadziła działalność gospodarczą, jest zatrudniona, bezrobotna czy pracuje na umowę zlecenie.

Rodzice mogą korzystać: - ze świadczenia 500 plus (od jesieni tego roku na każde dziecko), - z corocznej ulgi podatkowej na dziecko, - wsparcia na start roku szkolnego w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. - Część rodzin, w których dochód nie przekracza określonej kwoty (w przeliczeniu na osobę) może jeszcze liczyć na zasiłek rodzinny każdego miesiąca, którego wysokość jest uzależniona od wieku dzieci, wynosi około 100 zł na każde dziecko. Rodziny wielodzietne dostają dodatek do zasiłku na 3 i kolejne dziecko w wysokości 95 zł. Można również ubiegać się o dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, wynosi on 400 zł. Samotne matki korzystają również z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Aby otrzymywać powyższe świadczenia należy złożyć wniosek w wydziale świadczeń społecznych odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Pieniądze wpływają na konto lub pobieramy je w kasie urzędu - zależnie od tego, jaką możliwość zaznaczymy we wniosku.

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko, co przysługuje po urodzeniu dziecka

Są jednak pewne okoliczności, kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko. Jedną z nich jest sytuacja, kiedy rodzic prowadzi działalność gospodarczą, ale nie rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Metoda opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa mogą zdyskwalifikować do otrzymania ulgi, która wynosi ponad 1000 zł przy jednym dziecku, ale przy trójce suma zwrotu może wynieść ponad 4 tysiące złotych. To zastrzyk gotówki pochodzący z zapłaconego podatku dochodowego. Rodzice, którzy nie pracowali, nie zapłacili podatku dochodowego, nie mogą skorzystać z ulgi. Z tych powodów, warto przemyśleć, która forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza. Rodzice zatrudnieni na umowę o pracę mogą korzystać z ulgi bez przeszkód.

Trzeba przyznać, że obecny pakiet socjalny dla wielu rodzin może być satysfakcjonujący, a inicjatywy prorodzinne spełniają swoje założenia wśród wielu rodzin. Sporo dzieci może korzystać z dodatkowej edukacji i rozwijać umiejętności i predyspozycje, co nie byłoby możliwe bez wsparcia.